Result for: "ván khuôn"Exact results:


5. (Construction dictionary)
ván khuôn board lining, casing, coffering, deck, decking, encasement, encasing, falsework, form, formwork, framework, lathwork, mould, sheathing, sheeting, shutter, shuttering, timbering
Links
Sàn giao dịch Bất động sản WINVEST

Bán chung cư Euroland TSQ Hà Đông

Mua & Bán Bất động sản

Thuê Bất động sản

Thông tin dự án Bất động sản

tin tuc quan suChange language
EnglishVietnamese


CODICT on your website


Site Statistics
Terms: 121255

Google ranking


Top lookup
thi công bê tông mặt bằng beam công trình bê tông cốt thép dự ứng lực trong codic construction thép chờ đá hộc trát mạch overall slab plaster vữa xây ván khuôn turn baluster feature foot-print


Advertise