LOOKED UP WORDLIST
Page:   1   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]

 • thi công
 • mặt bằng
 • công trình
 • codic
 • thép chờ
 • trát mạch
 • slab
 • vữa xây
 • turn
 • feature
 • giải phóng mặt bằn
 • hạng mục công trình
 • tấm đan
 • nghiệm thu
 • cao độ
 • lộ giới, chỉ giới xây dựng
 • refused
 • móng
 • lô gia
 • base
 • khối lượng riêng 1m2 của tôn tấm dày 0,5mm
 • rebar
 • appenditure
 • bearing
 • xà gồ
 • aggregate
 • tỉnh lộ
 • tường thu hồi
 • excavation
 • footprint
 • plate
 • hố ga
 • masonry
 • reference beam
 • giằng
 • kết cấu
 • hạng mục
 • pile
 • structure
 • đá dăm
 • tiastrical
 • san lấp
 • drainage
 • hồ sơ hoàn công
 • level
 • vón cục [sự vón cục]
 • tension
 • cấp phối
 • exterior coatings
 • bê tông
 • beam
 • bê tông cốt thép dự ứng lực trong
 • construction
 • đá hộc
 • overall
 • plaster
 • ván khuôn
 • baluster
 • foot-print
 • nước thủy cục là gì
 • chuyên ngành xây dựn
 • tắc kê sắt
 • đinh đỉa
 • reinforcement
 • cốt thép
 • dầm
 • biên bản bàn giao mặt bằng thi công
 • concrete
 • foundation
 • tầng lửng
 • bảng tra cường độ thép
 • lý trình
 • hộp gen kỹ thuật
 • cọc khoan nhồi
 • support
 • site
 • trong xay dung tường thu hồi là gì
 • elevation
 • grade
 • đà kiềng
 • bó vỉa
 • joint
 • section
 • mặt cắt
 • bật sắt d1
 • khối lượng
 • bê tông cốt thép
 • bar
 • stress
 • [đai kẹp, vòng giữ] ống thoát nước mưa
 • cọc
 • chống thấm
 • cote cao độ
 • hố móng
 • dự toán
 • shear
 • vữa
 • cát mịn ml=0,7-1,4
 • anchor


 • Links
  Sàn giao dịch Bất động sản WINVEST

  Bán chung cư Euroland TSQ Hà Đông

  Mua & Bán Bất động sản

  Thuê Bất động sản

  Thông tin dự án Bất động sản

  tin tuc quan su  Change language
  EnglishVietnamese


  CODICT on your website


  Site Statistics
  Terms: 121255

  Google ranking


  Top lookup
  thi công bê tông mặt bằng beam công trình bê tông cốt thép dự ứng lực trong codic construction thép chờ đá hộc trát mạch overall slab plaster vữa xây ván khuôn turn baluster feature foot-print


  Advertise