DANH SÁCH TỪ ĐÃ TÌM KIẾM
Page:   1   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]

 • thi công
 • mặt bằng
 • công trình
 • codic
 • thép chờ
 • trát mạch
 • slab
 • vữa xây
 • turn
 • baluster
 • nước thủy cục là gì
 • hạng mục công trình
 • tắc kê sắt
 • nghiệm thu
 • đinh đỉa
 • lộ giới, chỉ giới xây dựng
 • cốt thép
 • móng
 • lô gia
 • foundation
 • tầng lửng
 • rebar
 • bearing
 • support
 • cọc khoan nhồi
 • xà gồ
 • trong xay dung tường thu hồi là gì
 • tường thu hồi
 • bảng tra cường độ thép
 • footprint
 • tỉnh lộ
 • đà kiềng
 • bó vỉa
 • joint
 • section
 • giằng
 • hạng mục
 • bê tông cốt thép
 • bật sắt d1
 • structure
 • cọc
 • stress
 • [đai kẹp, vòng giữ] ống thoát nước mưa
 • hố móng
 • level
 • tension
 • cote cao độ
 • vữa
 • hồ sơ hoàn công
 • thép
 • bê tông
 • beam
 • bê tông cốt thép dự ứng lực trong
 • construction
 • đá hộc
 • overall
 • plaster
 • ván khuôn
 • feature
 • foot-print
 • giải phóng mặt bằn
 • tấm đan
 • chuyên ngành xây dựn
 • cao độ
 • reinforcement
 • refused
 • dầm
 • concrete
 • base
 • biên bản bàn giao mặt bằng thi công
 • khối lượng riêng 1m2 của tôn tấm dày 0,5mm
 • lý trình
 • aggregate
 • appenditure
 • site
 • elevation
 • grade
 • hộp gen kỹ thuật
 • excavation
 • hố ga
 • plate
 • reference beam
 • masonry
 • mặt cắt
 • kết cấu
 • khối lượng
 • pile
 • bar
 • đá dăm
 • san lấp
 • tiastrical
 • drainage
 • chống thấm
 • cấp phối
 • dự toán
 • exterior coatings
 • shear
 • anchor
 • cát mịn ml=0,7-1,4


 • Liên kết
  Sàn giao dịch Bất động sản WINVEST

  Bán chung cư Euroland TSQ Hà Đông

  Mua & Bán Bất động sản

  Thuê Bất động sản

  Thông tin dự án Bất động sản

  tin tuc quan su  Thay đổi ngôn ngữ
  EnglishVietnamese


  Nhúng từ điển CODICT


  Thống kê
  Số lượng từ: 121255

  Google ranking


  Các từ được tra nhiều nhất
  thi công bê tông mặt bằng beam công trình bê tông cốt thép dự ứng lực trong codic construction thép chờ đá hộc trát mạch overall slab plaster vữa xây ván khuôn turn feature baluster foot-print


  Quảng cáo