DANH SÁCH TỪ ĐÃ TÌM KIẾM
Page:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   16   [17]   [18]   [19]   [20]

 • retention
 • nén tĩnh
 • vecni, sơn dầu, sơn bóng, mặt bang, quét sơn, đánh véc ni
 • cabinet
 • collar
 • đà giáo yukm
 • backhoe
 • lớp
 • iron
 • cát vàng
 • lighting
 • seam
 • coupler
 • deck plate
 • substructure
 • landing
 • cột thủy chí là gì
 • review
 • drawing
 • cẩu
 • gable
 • division
 • thép tròn
 • đá xít no
 • measurement
 • hình vô hướng
 • balance
 • architecture
 • tieu chuan thiet ke chung cu thap tang
 • thiết kế cơ sở
 • gradient
 • damper
 • confinement
 • ống gen
 • phụ tải
 • feeder
 • mũi khoan
 • chi phí dự phòng
 • commission
 • debris
 • đáy
 • cẩu tháp
 • barge
 • cốt pha
 • mobilization
 • width
 • tư vấn thiết kế
 • chỉ giới đường đỏ
 • đúc
 • đáy móng
 • bill of quantity
 • cấp thoát nước
 • heat
 • dock
 • landscape
 • spray
 • khảo sát địa chất
 • bê tông
 • stump
 • mời thầu
 • toe
 • cage
 • spiral
 • chip
 • cống hộp
 • order
 • stair
 • tấm chớp bê tông
 • relative
 • lưới báo hiệu cá
 • khối lượng riêng
 • thẩm định
 • damage
 • dự thầu
 • bậc tam cấp
 • negative
 • thấm
 • clear
 • cổ móng
 • súng bật nảy
 • côlie
 • đài móng
 • macadam
 • vận chuyển
 • separate
 • lót móng
 • bản bụng
 • deformed
 • đơn xin dự thầu
 • máy đóng cọc
 • khái niệm đào khuôn đường
 • envelope
 • mezzanine
 • braced
 • đá mi
 • sufficient
 • ren
 • appearance


 • Liên kết
  Sàn giao dịch Bất động sản WINVEST

  Bán chung cư Euroland TSQ Hà Đông

  Mua & Bán Bất động sản

  Thuê Bất động sản

  Thông tin dự án Bất động sản  Thay đổi ngôn ngữ
  VietnameseEnglish


  Nhúng từ điển CODICT


  Thống kê
  Số lượng từ: 121255

  Các từ được tra nhiều nhất
  thi công chuyên ngành xây dựn mặt bằng bê tông beam công trình codic hạng mục công trình giải phóng mặt bằn bê tông cốt thép dự ứng lực trong construction đá hộc thép chờ slab trát mạch overall plaster ván khuôn vữa xây feature


  Quảng cáo