C.

Bạn đang xem: Chọn lọc tự nhiên theo quan niệm hiện đại

vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

D. chống lại alen lặn sẽ nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn các alen lặn ra khỏi quần thể.


Giải chi tiết:

A sai. Vì chọn lọc tự nhiên không tạo ra kiểu gen thích nghi mà nó chỉ làm nhiệm vụ sàng lọc những kiểu gen đã có trong quần thể. (Giao phối và đột biến tạo ra kiểu gen thích nghi).

B sai. Vì chọn lọc tự nhiên trực tiếp lên kiểu hình

D sai. Vì chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chỉ cho phép làm giảm tần số alen lặn chứ không loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể. Các alen lặn vẫn tồn tại trong quần thể dưới dạng các thể dị hợp.

Xem thêm: Các Mẫu Áo Dài Đẹp Danh Cho Nu Sinh Đẹp, Duyên Dáng, Những Mẫu Áo Dài Đẹp Dành Cho Học Sinh Mới Nhất

Chọn C.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát