Đề cương cứng ôn tập toán thù lớp 4 học kỳ 2 sẽ giúp các em ôn tập lại các dạng toán thù trọng tâm tương tự như những bài bác tập, luyện đề nhằm giành được hiệu quả giỏi trong kỳ thi kết thúc học kỳ.Sau đấy là các dạng bài tập kiến thức và kỹ năng trung tâm được tổng phù hợp vào đề cương cứng ôn tập toán thù lớp 4 học kỳ 2. Prúc huynh học viên cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 2015? trả lời: có phân số như vậy.

1. Ôn tập các dạng tân oán ở học kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số với các phxay tính cùng với phân số

1.1.1 Khái niệm phân số

*

*

1.1.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

Nếu nhân cả tử số với mẫu số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên và thoải mái không giống 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

Nếu phân tách cả tử số cùng chủng loại số của một phân số với thuộc một trong những thoải mái và tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số đã mang lại.

1.1.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số thuộc mẫu số

Trong nhì phân số có cùng chủng loại số:

Phân số làm sao gồm tử số bé hơn thì phân số kia bé hơn.Phân số làm sao tất cả tử số mập hơn nữa thì phân số kia lớn hơn.Nếu tử số đều nhau thì nhì phân số kia cân nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong nhì phân số có cùng tử số:

Phân số nào bao gồm mẫu số nhỏ nhiều hơn thì phân số đó lớn hơn.Phân số nào bao gồm chủng loại số mập hơn thì phân số đó bé nhiều hơn.Nếu mẫu mã số cân nhau thì hai phân số kia đều nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

Muốn nắn đối chiếu hai phân số không giống mẫu mã số, ta có thể quy đồng chủng loại số hai phân số kia rồi đối chiếu các tử số của nhì phân số bắt đầu.

1.1.4. Các phnghiền tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cùng nhị phân số gồm thuộc mẫu mã số, ta cộng nhì tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu mã số.

Muốn cùng nhì phân số không giống mẫu mã số, ta quy đồng mẫu số nhị phân số, rồi cùng hai phân số đó.

b) Phxay trừ phân số

Muốn trừ nhị phân số bao gồm cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất đến mẫu mã số của phân số sản phẩm công nghệ nhị cùng không thay đổi mẫu số.

Muốn nắn trừ hai phân số không giống mẫu mã số, ta quy đồng mẫu số nhì phân số, rồi trừ hai phân số kia.

c) Phxay nhân phân số

Muốn nắn nhân nhị phân số ta mang tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân cùng với mẫu mã số.

d) Phxay chia phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số, ta đem phân số trước tiên nhân với phân số sản phẩm hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành chủng loại số, chủng loại số thành tử số.

1.2. Tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của hai số đó

*

1.3. Tìm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó.

1.3.1. Tìm nhì số khi biết tổng và tỉ số

Để giải bài xích toán thù tra cứu nhì số lúc biết tổng và tỉ số ta có thể làm nlỗi sau:

*

1.3.2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.

*

1. 4. Hình thoi và ăn mặc tích hình thoi

1.4.1 Hình thoi

*

1.4.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD với hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA như mẫu vẽ.

*

Dựa vào hình vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi tích của độ nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân chia mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

*

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là độ nhiều năm của hai tuyến phố chéo)

2. những bài tập theo phương thức tân oán trong đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2.

2.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá sau

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13)

Bài 2. Sử dụng lốt >,

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac57)

b) 1 … (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Bài 3. Cho phân số sau: (Largedfrac187), (Largedfrac103), (Largedfrac59)

Đọc phân số cùng cho biết thêm đâu là tử số đâu là chủng loại số

Bài 4. Tìm nhị số biết tổng của hai số bằng 900, hiệu nhị số bằng 480

Bài 5. Tìm nhị số biết.

a) Tổng của hai số bởi 1200, tất cả tỉ số bằng (Largedfrac35)

b) Hiệu của nhị số bởi 450, bao gồm tỉ số bằng (Largedfrac56)

Bài 6. Cho hình thoi MNPQ, biết độ lâu năm hai tuyến phố chéo cánh MP. = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích S hình thoi

*

2.2. Bài giải

Bài 1:

Áp dụng các phép tắc của phxay nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có:

a) (Largedfrac17) + (Largedfrac78) = (Largedfrac856) + (Largedfrac4956) = (Largedfrac5756)

b) (Largedfrac43) - (Largedfrac89) = (Largedfrac129) - (Largedfrac89) = (Largedfrac49)

c) (Largedfrac67) x (Largedfrac32) = (Largedfrac1814) = (Largedfrac97)

d) (Largedfrac56) : (Largedfrac13) = (Largedfrac56) x 3 = (Largedfrac156) = (Largedfrac52)

Bài 2

a) (Largedfrac45) … (Largedfrac47)

Ta gồm cả nhì số thuộc tử số cho nên vì vậy ta đối chiếu mẫu số của 2 số với nhau vày 7 > 5 đề nghị (Largedfrac45)>(Largedfrac47)

Vậy(Largedfrac45)>(Largedfrac47)

b) 1 … (Largedfrac1414)

Rút ít gọn (Largedfrac1414) = 1, yêu cầu 1 = 1

Vậy 1 = (Largedfrac1414)

c) (Largedfrac1213) … (Largedfrac153)

Cả hai số hồ hết khác tử số lẫn mẫu mã số nên ta nên cơ chế chủng loại số để so sánh

Lấy mẫu số thông thường là 39 ta bao gồm 12 x (Largedfrac313) x 3 =(Largedfrac3639), 15 x (Largedfrac133) x 13 = (Largedfrac19539)

Ta bao gồm 195 > 36, phải (Largedfrac1213)

d) (Largedfrac96) … (Largedfrac1510)

Rút gọn cả hai phân số ta tất cả (Largedfrac96) thuộc chia tử số và mẫu mã số cho 3 được (Largedfrac32)

Rút gọn cả hai phân số ta có (Largedfrac1510) cùng chia tử số cùng mẫu mã số mang lại 5 được (Largedfrac32)

Nên (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Vậy (Largedfrac96) = (Largedfrac1510)

Bài 3.

(Largedfrac187) hiểu là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu mã số là 7.

(Largedfrac103) hiểu là mười phần cha. Tử số là 10, mẫu mã số là 3.

(Largedfrac59) hiểu là năm phần chín. Tử số là 5, chủng loại số là 9.

Bài 4.

Số bự buộc phải tìm kiếm là:

Số bự = (tổng + hiệu) : 2 = (900 + 480) : 2 = 690

Số bé xíu nên kiếm tìm là:

Số bé bỏng = (tổng - hiệu) : 2 = (900 - 480) : 2 = 210

Vậy số buộc phải tìm là 690 và 210

Bài 5.

a) Sơ trang bị bài toán:

*

Theo sơ trang bị bài xích tân oán, tổng thể phần đều bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé xíu là: (tổng : số phần bằng nhau) x số phần nhỏ bé = (1200 : 8) x 3 = 450

Số béo là: (tổng : số phần bằng nhau) x số đa phần = (1200 : 8) x 5 =750

Vậy số yêu cầu tìm là 450, 750

b) Sơ vật bài toán:

*

Theo sơ đồ gia dụng bài bác toán, hiệu số phần đều bằng nhau là

5 - 4 = 1 (phần)

Số nhỏ xíu là: (Hiệu : hiệu số phần bởi nhau) x số phần nhỏ nhắn = 450 x 4 = 1800

Số Khủng là: (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) x số đa phần = 450 x 5 = 2250

Vậy số nên tra cứu là 1800 cùng 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là:

(MPhường x NQ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ((cm^2))

Vậy diện tích S hình thoi MNPQ là 48 (cm^2)

3. Sở đề ôn tập toán thù lớp 4 học tập kỳ 2 (tất cả đáp án)

3.1. Sở 10 đề ôn tập toán lớp 4 học tập kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1: Trong các phân số: (Largedfrac818), (Largedfrac1614), (Largedfrac1530), (Largedfrac1415) phân số nào bằng phân số 4/9 ?

A. (Largedfrac818)

B. (Largedfrac1614)

C. (Largedfrac1513)

D. (Largedfrac1415)

Câu 2: Trong các phân số sau đây, phân số lớn hơn 1 là:

A. (Largedfrac12)

B. (Largedfrac43)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac45)

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Có nhị cặp cạnh đối diện tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau

B. Có nhì cặp cạnh đối diện tuy nhiên song

C. Có tư cạnh bằng nhau

D. Có hai tuyến đường chéo cánh vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi mặt đường.

Câu 4: Một hình thoi bao gồm độ lâu năm hai tuyến phố chéo cánh là 17centimet với 32centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 272 (cm^2)

B. 725 (cm^2)

C. 556 (cm^2)

D. 277 (cm^2)

Câu 5: Chọn chữ số phù hợp trong các chữ số sau để viết vào ô trống làm sao cho 15… chia hết cho 2, 3 với 5

A. 5

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 6: Trên tỉ lệ thành phần 1: 200, chiều lâu năm phòng học tập lớp đo được 5centimet. Chiều nhiều năm thiệt ở trong phòng học tập đó là:

A. 500 cm

B. 2000 cm

C. 1000 cm

D. 700 cm

Câu 7: Một tổ công nhân làm con đường, tất cả 7 người công nhân bạn nữ và 12 người công nhân phái mạnh, viết:

A. Tỉ số của số người công nhân nàng với số công nhân nam:

B. Tỉ số của số công nhân nữ và số công nhân cả tổ

C. Tỉ số của số công nhân nam giới cùng số người công nhân nữ:

D. Tỉ số của số người công nhân nam giới và số người công nhân cả tổ:

Câu 8: Tìm x biết:

a) X : (Largedfrac34) = (Largedfrac56)

b) X – (Largedfrac23) = (Largedfrac46)

Câu 9: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70m. Tính diện tích S của thửa ruộng, hiểu được chiều rộng lớn của thửa ruộng bằng (Largedfrac34) chiều dài.

Câu 10. Hiện nay cha hơn nhỏ 30 tuổi. Ba thời gian trước tuổi con bằng (Largedfrac27) tuổi ba. Tính tuổi của mọi người hiện nay nay?

ĐỀ 2

Câu 1: Phân số có giá trị bởi 1 là:

A. (Largedfrac33)

B. (Largedfrac32)

C. (Largedfrac34)

D. (Largedfrac72)

Câu 2. Phân số (Largedfrac25100) rút gọn gàng được phân số:

A. (Largedfrac510)

B. (Largedfrac1020)

C. (Largedfrac28)

D. (Largedfrac14)

Câu 3: Số tương thích để điền vào nơi trống của 15(cm^2)= ?(cm^2)là

A. 150

B. 150000

C. 15000

D. 1500

Câu 4: Một tổ bao gồm 12 các bạn trong đó tất cả 5 bạn gái. Tỉ số của khách hàng nam và số bạn gái của tổ đó là:

A. (Largedfrac512)

B. (Largedfrac712)

C. (Largedfrac75)

D. (Largedfrac57)

Câu 5. Giá trị của biểu thức: 36576 : (4 x 2) – 3708 là:

A. 863

B. 864

C. 846

D. 854

Câu 6. Một tấm kính hình thoi tất cả độ nhiều năm các con đường chéo cánh 18cm cùng 30cm. Tính diện tích tấm kính đó

A. 270 (cm^2)

B. 270 cm

C. 540 (cm^2)

D. 54 (cm^2)

Câu 7. Tìm x biết

a) (Largedfrac35) : x = 3

b) X : 52 = 113

Câu 8. Tính

a) (Largedfrac15) + (Largedfrac411) + (Largedfrac45) + (Largedfrac711)

b) (Largedfrac66) + ((Largedfrac59) – (Largedfrac14))

Câu 9. Tổng nhì số ngay số nhỏ tuyệt nhất có bố chữ số, số bé xíu thông qua số mập. Tìm hai số đó.

ĐỀ 3

Câu 1: Kết trái của phxay tính 4 – (Largedfrac35) là?

A. (Largedfrac15)

B. (Largedfrac175)

C. (Largedfrac320)

D. (Largedfrac13)

Câu 2. Điền số phù hợp vào nơi trống: 5 tạ 74 yến = ?kg

A. 5074

B. 50074

C. 5740

D. 1240

Câu 3. Hình thoi là:

A. Tđọng giác gồm 2 cặp cạnh đối diện tuy nhiên tuy vậy với bốn cạnh bằng nhau

B. Có nhị cạnh đối lập bằng nhau

C. Có 2 cạnh ngay cạnh vuông góc với nhau

D. Có hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Câu 4. Mẹ hơn nhỏ 32 tuổi. Biết tuổi bé bởi (Largedfrac15) tuổi người mẹ. Vậy tuổi của con là:

A. 40 tuổi

B. 30 tuổi

C. 8 tuổi

D. 32 tuổi

Câu 5. Trung bình cộng của 34, 57, 92 là bao nhiêu?

A. 51

B. 61

C. 54

D. 89

Câu 6. Điền vết (>,

a) 2 tiếng đồng hồ 45 phút ít … 245 phút

b) (Largedfrac75) x (Largedfrac87) … (Largedfrac56) : (Largedfrac87)

Câu 7. Tính

a) 6839 + 9493

b) 7390 – 950

c) 857 : 9

d) 5839 x 3

Câu 8: Tìm x

a) X – (Largedfrac56) = (Largedfrac23)

b) X x (Largedfrac23)= (Largedfrac73)

Câu 9: Lớp 4A tất cả 34 học viên. Nếu bên cạnh bạn lớp trưởng thì số học viên nam gấp rất nhiều lần số học sinh thiếu nữ. Hỏi lớp 4A có từng nào học viên nam giới, bao nhiêu học viên phụ nữ, biết lớp trưởng là cô gái.

ĐỀ 4

Câu 1: Chữ số 3 trong 230258 chỉ:

A. 300

B. 30000

C. 300000

D. 3000

Câu 2. Phân số 5/8 bằng:

A. (Largedfrac1232)

B. (Largedfrac2040)

C. (Largedfrac2540)

D. (Largedfrac1521)

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) (Largedfrac35) + (Largedfrac14) = (Largedfrac49)

b) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac16)

c) (Largedfrac53) – (Largedfrac12) = (Largedfrac76)

d) (Largedfrac34) : (Largedfrac49) = (Largedfrac13)

Câu 4. Tìm x

a) X - (Largedfrac234) = (Largedfrac47)

b) X : 23 = 195

Câu 5. Điền vào địa điểm trống

a) 57 phút ít 36 giây = ? giây

b) 560hg74dag = ?g

c) 4một tuần 98 ngày = ngày

d) 14km748m = ?m

Câu 6. Hai kho thóc có tất cả 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A gồm số thóc bởi (Largedfrac45) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho bao gồm từng nào tạ thóc?

Câu 7. Hình bình hành ABCD gồm AB = 15 dm, đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích S hình bình hành

Câu 8. Tìm nhì số biết. Tổng nhì số bằng 124, hiệu nhì số bằng 72

ĐỀ 5

Câu 1. Cho số 7492… chữ số điền vào chỗ chnóng để được số vừa phân chia hết cho 2 và vừa phân chia hết cho 5.

A. 2

B. 5

C. 0

D. 4

Câu 2. Số thích hợp điền vào nơi chấm là 105(dm^2)356(cm^2)= ...(cm^2)

A. 105356(cm^2)

B. 10856(cm^2)

C. 1050356(cm^2)

D. 1406(cm^2)

Câu 3. Một hình bình hành tất cả diện tích S 192(cm^2), chiều cao 12m. Độ nhiều năm lòng tương xứng của hình đó là:

A. 32cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 64cm

Câu 4. Điền vào khu vực chấm: >,

a) (Largedfrac56) … (Largedfrac78)

b) (Largedfrac1428) … (Largedfrac13)

c) (Largedfrac35) … (Largedfrac1220)

d) (Largedfrac37)… (Largedfrac53)

Câu 5: Tổng độ nhiều năm đáy với chiều cao của hình bình hành là 75centimet, độ cao bởi (Largedfrac23) độ lâu năm lòng. Tính diện tích S của hình bình hành đó.

Câu 6. Tìm x

a) X – (Largedfrac49)= (Largedfrac37) : (Largedfrac914)

b) X + 184 = 95839

c) X : 48 = 94

d) X x 32 = 34752

Câu 7 Tìm nhị số khi biết hiệu của nhì số bằng 27, tất cả tỉ số là (Largedfrac76)

Câu 8. Minc có 3 lọ bi trung bình mỗi lọ bao gồm 72 viên bi. Biết lọ đầu tiên đựng 48 viên, lọ lắp thêm cha đựng 80 viên. Hỏi lọ thiết bị nhị đựng bao nhiêu viên?

ĐỀ 6

Câu 1: Lớp ngàn của số 15794303 có các chữ số:

A. 4, 3, 0

B. 9, 4, 3

C. 7, 9, 4

D. 5, 7, 9

Câu 2. Trong những số sau: 7428, 5630, 49590, 17863 số phân tách không còn cho 2, 3, 5, 9 là:

A. 7428

B. 5630

C. 49590

D. 17863

Câu 3. Trong những phân số (Largedfrac716), (Largedfrac14), (Largedfrac15), (Largedfrac17) phân số làm sao lớn nhất là:

A. (Largedfrac13)

B. (Largedfrac716)

C. (Largedfrac15)

D. (Largedfrac17)

Câu 4. Diện tích hình vuông gồm độ lâu năm cạnh (Largedfrac45) m là:

A. (Largedfrac1625)(m^2)

B. (Largedfrac825)(m^2)

C. (Largedfrac165)(m^2)

D. (Largedfrac3225)(m^2)

Câu 5. Tìm a/b biết:

a) (Largedfracab) + (Largedfrac14) = (Largedfrac56) + (Largedfrac12)

b) (Largedfrac1714) : (Largedfracab) = 2 + (Largedfrac17)

Câu 6. Kho A rộng kho B là 7T 5 tạ thóc. Tìm số thóc từng khó khăn, hiểu được số thóc của kho B bởi 4/2một số ít thóc kho A

Câu 7. Tìm cùng của hàng số sau:

a) 1, 2, 3, 4,…,50

b) 4, 8, 12, …,84

Câu 8. Năm ni An 12 tuổi số tuổi của An bởi (Largedfrac15) số tuổi của Mẹ và anh trai, biết anh trai hơn An 6 tuổi. Hỏi bà bầu An từng nào tuổi?

ĐỀ 7

Câu 1: Điền số phù hợp vào vị trí chấm: 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2

A. 280532

B. 2800532

C. 208532

D. 285320

Câu 2. Số thích hợp vào vị trí chnóng 30(m^2)16(dm^2)= ? (dm^2)

A. 3016 (dm^2)

B. 316 (dm^2)

C. 30160 (dm^2)

D. 30016 (dm^2)

Câu 3. Diện tích hình bình hành gồm độ lâu năm đáy 18m, chiều cao 8m là:

A. 72 (cm^2)

B. 144 (cm^2)

C. 52 (cm^2)

D. 36 (cm^2)

Câu 4. Tìm x biết;

a) (Largedfracxy) + (Largedfrac35) = (Largedfrac74)

b) (Largedfracxy) – (Largedfrac19)= (Largedfrac37)

c) (Largedfracxy) x (Largedfrac16) = (Largedfrac23)

d) (Largedfracxy) x 5 = (Largedfrac98)

Câu 5. Trung bình cộng của hai số là 975. Số nhỏ xíu bởi (Largedfrac23) số béo. Tìm nhì số kia.

Câu 6. Trong lần thi đua học tốt, lớp 4A phấn đấu được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bởi (Largedfrac23) số điểm 10 của 4B với 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C?

Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bởi 16m. Tính độ dài những cạnh?

ĐỀ 8

Câu 1: Số: “Năm trăm bảy mươi chín ngàn ko trăm mười tám”

A. 5017018

B. 579018

C. 570918

D. 579108

Câu 2: Năm 1010 ở trong nỗ lực kỉ nào

A. IX

B. X

C. XI

D. XII

Câu 3 Một hình thoi tất cả độ nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 18centimet cùng 12centimet. Diện tích hình thoi là

A. 216 (cm^2)

B. 432 (cm^2)

C. 108 (cm^2)

D. 60 (cm^2)

Câu 4. Điền số phù hợp vào khu vực chấm: 48 tiếng 21 phút = ? giây

A. 1746060 giây

B. 180060 giây

C. 210060 giây

D. 174060 giây

Câu 5. Tính quý giá biểu thức.

a) (Largedfrac79) + (Largedfrac25) x (Largedfrac58)

b) (Largedfrac103) – (Largedfrac43) : (Largedfrac76)

Câu 6. Tìm x biết

a) X x 4 + 480 = 5890

b) X : 8 – 95893 = 58

Câu 7: Lớp 4A tất cả số học viên thiếu nữ bởi (Largedfrac35) số học viên nam. Tìm số học sinh phái mạnh, số học sinh đàn bà lớp đó biết rằng số học sinh thanh nữ là 12 học tập sinh

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số thích hợp vào nơi chnóng (Largedfrac1521) = …/7 là

A. 21

B. 15

C. 7

D. 5

Câu 2. Số được điền vào 5 (m^2) 9 (dm^2)= ? (cm^2)

A. 50900

B. 5900

C. 59000

D. 50090

Câu 3. Hình bình hành tất cả diện tích (Largedfrac38)(m^2), chiều cao (Largedfrac38)m. Độ dài đáy của hình đó là:

A. (Largedfrac38)

B. (Largedfrac964) m

C. 1m

Câu 4. Trên phiên bản vật tỉ trọng 1: 100000, quãng con đường từ A cho B đo được 1m. Độ lâu năm thiệt của quãng đường tự A đến B là:

A. 100000m

B. 10000m

C. 1000m

D. 100m

Câu 5. Đuôi cá nặng trĩu 450g. Đầu cá nặng trĩu bằng đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá nặng nề bởi đầu cá cộng đuôi cá Hỏi cả nhỏ cá nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6. Tính

a) (Largedfrac34) x ((Largedfrac56) + (Largedfrac78))

b) (Largedfrac310) + (Largedfrac73) : 5

Câu 7. Tìm x

a) X – (Largedfrac15) = (Largedfrac78)

b) 8 : x = 748

c) X x 19 = 2019

d) X + 9589 = 94857 – 583

Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 72m cùng chiều rộng lớn bởi (Largedfrac23) chiều nhiều năm. Biết cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được (Largedfrac34) kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng kia tín đồ ta thu hoạch được từng nào thóc?

Câu 9. Tính bằng phương pháp phải chăng nhất

1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1.Trong các số sau: 2019, 3019, 4019, 9099 số làm sao chia hết đến 3 và 9

A. 2019

B. 3019

C. 4019

D. 9099

Câu 2. Có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời đối với tổng cộng viên bi là:

A. (Largedfrac310)

B. (Largedfrac710)

C. (Largedfrac37)

D. (Largedfrac73)

Câu 3. Giá trị của 9 vào 9248530 là

A. 9000

B. 90000

C. 9000000

D. 900000

Câu 4. Phép trừ (Largedfrac918) – (Largedfrac418) có tác dụng là:

A. (Largedfrac518)

B. 5

C. (Largedfrac1318)

D. (Largedfrac3618)

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XXI

Câu 6. Tìm x biết

a) X – (Largedfrac115) = (Largedfrac25) : (Largedfrac32)

b) 1998 : x = 25

c) X : trăng tròn = 2020

d) X + 758 = 95409

Câu 7. Bố rộng nhỏ 36 tuổi, tuổi bé bằng (Largedfrac15) tuổi cha. Hỏi ba bao nhiêu tuổi, bé bao nhiêu tuổi?

Câu 8. Tổng hai số bởi 400, hiệu nhì số bằng 44. Tìm nhị số đó

Câu 9. Cho hình thoi ABCD, biết độ lâu năm đường chéo BD = 4cm

AC = 10 cm. Tính diện tích hình thoi ABCD

*

3.2 Đáp án.

ĐỀ 1

1. A

2. B

3. A

4. A

5. D

6. C

7.

a) (Largedfrac712)

b) (Largedfrac719)

c) (Largedfrac127)

d) (Largedfrac1219)

8.

a) x = (Largedfrac1524)

b) x = (Largedfrac43)

9. Số đề xuất tìm kiếm là 15 với 20

10. Tuổi ba là 45, tuổi bé là 15

ĐỀ 2

1. A

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.

a) x = (Largedfrac15)

b) x = 5876

8.

a) 2

b) (Largedfrac4136)

9. Số buộc phải tra cứu là 50 cùng 50

ĐỀ 3

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6.

a)

b) >

7.

a) 16332

b) 6440

c) 95 dư 2

d) 17517

8.

a) x = (Largedfrac32)

b) x = (Largedfrac72)

9. Số học sinh thiếu nữ là 12, số học viên nam là 22

ĐỀ 4

1. B

2. C

3.

a) S

b) S

c) Đ

d) S

4.

a) x = (Largedfrac17728)

b) x = 4485

5.

a) 3456 giây

b) 56740g

c) 385 ngày

d) 14748 m

6. Kho A bao gồm 68 tạ, kho B có 85 tạ

7. Diện tích hình bình hành là 135 (dm^2)

8. Số đề xuất tìm là 98 cùng 26

ĐỀ 5

1. C

2. B

3. B

4.

a)

b) >

c) =

d)

5. Chiều cao là 45centimet, cạnh đáy là 30cm, diện tích là 1350 (cm^2)

6.

a) (Largedfrac109)

b) 95655

c) 4512

d) 1086

7. Số bắt buộc kiếm tìm là 189 và 162.

8. Lọ thứ hai gồm 88 viên bi.

ĐỀ 6

1. C

2. C

3. B

4.A

5

a) (Largedfracab) = (Largedfrac1312)

b) (Largedfracab) = (Largedfrac1730)

6.

Kho A có 63 tạ.

Kho B gồm 12 tạ.

ĐỀ 7

1. C

2. A

3. B

4.

a) (Largedfrac2320)

b) (Largedfrac3463)

c) 4

d) (Largedfrac940)

5. Số bắt buộc tra cứu là 780 và 1170

6. Lớp 4C bao gồm 310 điểm 10

8. Độ lâu năm cạnh bằng 4m

ĐỀ 8

1. B

2. B

3. A

4. A

5.

a) (Largedfrac3736)

b) (Largedfrac4621)

6.

a) x = 1352 dư 2

b) x = 767608

7.

Số học sinh Nam là 20

ĐỀ 9

1. D

2. A

3. C

4. A

5. Con cá nặng trĩu 1200g.

6

a) (Largedfrac4132)

b) (Largedfrac2330)

7.

a) x = (Largedfrac4340)

b) x = (Largedfrac2178)

c) x = 106 dư 5

d) x = 84703

8. Số lượng thóc là 2592 kg

9. Đáp số: 24563

ĐỀ 10

1. D

2. A

3. C

4. A

5. B

6.

Xem thêm: Ăn Trái Thần Kỳ Có Ngâm Rượu Được Không, Ăn Trái Thần Kỳ Để Chữa Bệnh

a) x = (Largedfrac3715)

b) x = 79 dư 23

c) x = 40400

d) x = 94651

7. Tuổi ba là 30, tuổi bé là 6

8. Số yêu cầu kiếm tìm là 178 và 222

9. Diện tích hình thoi 20(cm^2)

Trên đó là đề cương ôn tập tân oán lớp 4 học tập kỳ 2, học viên buộc phải ôn lại kỹ năng và kiến thức những dạng toán với tập trung làm cho đề thi thử. Hình như học sinh, phụ huynh quan sát và theo dõi codict.org nhằm rứa thêm những kỹ năng giỏi nhé.