Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Có tất cả 18 trái táo bị cắn, cam cùng xoài. số trái cam bởi một nửa trái apple. số quả xoài vội 3 lần số trái cam. tính số quả táo?


*

Theo bài xích ra ta bao gồm sơ đồ:

TÁO |____|____|

CAM |____| } 18 QUẢ

XOÀI |____|____|____|

Tổng số phần bằng nhau là: 

2 + 1 +3 = 6 ( phần)

Cam tất cả số quả là:

18 : 6 = 3 (quả)

Táo hiện có số quả là:

3 : một nửa = 6 (quả)

Xoài bao gồm số trái là:

3 . 3 = 9 (quả) 

Đ/S: cam: 3 qu . Táo 6 qu. xòa 9 qu

tks


*

số quả cam : (frac12)hãng apple.

Bạn đang xem: Có tất cả 18 quả táo cam xoài số quả cam bằng 1/2 số quả táo

Số quả xoài cấp 3 lần cam tức là xoài : (frac31)cam.

(Leftrightarrow)Coi số cam là một trong những phần thì số táo bị cắn là 2 phần và số xoài là 3 phần.

Tổng số phần = nhau là :

(1+2+3=6left(ph ight))

Số quả cam là :

(18:6 imes1=3left(quả ight))

Số trái hãng apple là :

(18:6 imes2=6left(quả ight))

Số quả xoài là :

(18-left(3+6 ight)=9left(quả ight))

Đáp số : cam : 3 quả cam

apple : 6 quả táo

xoài : 9 trái xoài.


Bài giải

Ta gồm sơ thiết bị chỉ tổng thể quả táo bị cắn dở, quả cam và quả xoài nlỗi sau :

Số trái cam : !_____!

Số quả táo Apple : !_____!_____!

Số trái xoài : !_____!_____!_____!

Nhìn vào sơ thứ vẽ trên, ta thấy tổng số phần đều nhau là :

1 + 2 + 3 = 6 ( phần )

Số quả cam gồm toàn bộ là :

18 : 6 x 1 = 3 ( trái )

Số trái táo hiện có tất cả là :

18 : 6 x 2 = 6 ( quả )

Số trái xoài gồm toàn bộ là :

18 - ( 3 + 6 ) = 9 ( trái )

Đáp số : Số cam tất cả : 3 trái.

Số táo có : 6 quả.

Số xoài tất cả : 9 quả.


trong rổ có một vài quả cam và táo Apple . biết số quả cam it hơm số trái táon là 3quả .số trái cam bằng 50% số trái apple .hỏi gồm bao nhiêu trái cam ,từng nào trái táo


Có tất cả 18 trái táo , cam và xoài . Số quả cam bởi một nửa số quả táo Apple . Số quả xoài vội vàng 3 lần số quả cam . Tính số trái táo


Có tất cả 18 trái táo bị cắn, cam với xoài. Số trái cam bằng một nửa số trái táo khuyết. Số trái xoài vội vàng 3 lần số trái cam. Tính số quả táo bị cắn.


Có toàn bộ 18 quả táo bị cắn, cam cùng xoài. Số quả cam bởi 1/2 số quả hãng apple. Số quả xoài vội 3 lần số trái cam. tính số quả táo bị cắn.

Xem thêm: Chồng Mệnh Hỏa Vợ Mệnh Kim Có Hợp Nhau Không ? Chồng Mệnh Hỏa Vợ Mệnh Kim Có Hợp Nhau Không


Có tất cả 18 quả táo, cam, xoài. Số quả cam bởi 50% số trái hãng apple. Số quả xoài gấp 3 lần số quả cam . Tính số quả táo?


Có toàn bộ 18 trái táo , cam và xoài . Số quả cam = 1/2 số trái táo Apple . Số trái xoài vội 3 lần số trái cam. Tính số quả táo ?


Có tất cả 18 quả táo bị cắn, cam và xoài. số trái cam bởi 50% số trái táo. số trái xoài cấp 3 lần số trái cam. tính số trái hãng apple. Nhanh mk tichồng cho nha ~.~


Có toàn bộ bao gồm 18 trái táo bị cắn dở , cam cùng xoài . Số quả cam bằng 50% số trái táo bị cắn . Số quả xoài gấp 3 lần số quả cam . Tính số trái apple . 


Có toàn bộ 18 trái hãng apple, cam, xoài. Số quả cam bàng một nửa số quả táo khuyết. Số quả xoài cấp 3 lần số trái cam. Tính số quả táo.


tất cả toàn bộ 18 trái apple , cam , xoài . số trái cam bởi một nửa số quả tao . số trái xoài cấp 3 lần . tính số quả hãng apple ?