Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Danh mục đồ dùng đồ chơi theo thông tư 34

Bãi bỏ một số thiết bị tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học giáo dụcmầm non theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT

Kèm theo Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bịdạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT

Bãi bỏ các thiết bị sau:

a) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 3 - 12 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ

1 MN013043 Thơ ở Nhà trẻ

2 MN013044 Truyện kể ở Nhà trẻ

3 MN013045 Chương trình giáo dục mầm non

4 MN013046 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)

5 MN013047 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi

6 MN013048 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

b) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ


1 MN123061 Thơ ở Nhà trẻ

2 MN123062 Truyện kể ở Nhà trẻ

3 MN123063 Chương trình giáo dục mầm non

4 MN123064 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)


(2)

6 MN123066 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

c) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ

1 MN233082 Thơ ở Nhà trẻ

2 MN233083 Truyện kể ở Nhà trẻ

3 MN233084 Vở tập tạo hình

4 MN233085 Chương trình giáo dục mầm non

5 MN233086 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)

6 MN233087 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi

7 MN233088 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

d) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ

1 MN343091 Truyện tranh các loại

2 MN343092 Vở tập tạo hình

3 MN343093 Vở làm quen với tốn

4 MN343094 Chương trình giáo dục mầm non

5 MN343095 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

6 MN343096 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi

7 MN343097 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố


(3)

9 MN343099 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

e) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ

1 MN453113 Truyện tranh các loại

2 MN453114 Vở tập tạo hình

3 MN453115 Vở làm quen với tốn

4 MN453116 Chương trình giáo dục mầm non

5 MN453117 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

6 MN453118 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi

7 MN453119 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

8 MN453120 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non

9 MN453121 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

f) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ

1 MN563109 Truyện tranh các loại

2 MN563110 Vở tập tạo hình

3 MN563111 Vở làm quen với tốn

4 MN563112 Tập tơ chữ cái

5 MN563113 Chương trình giáo dục mầm non


(4)

7 MN563115 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi

8 MN563116 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

9 MN563117 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non


Tài liệu liên quan


*
Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non trực thuộc Công ty cổ phần thiết bị giáo dục I.DOC 71 938 5
*
Hệ thống đánh giá thực hiện công việc của Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non trực thuộc Công ty cổ phần thiết bị giáo dục I 70 645 2
*
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS môn Lịch Sử 7 9 195
*
Phân tích thực trạng hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại Trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non thuộc công ty Cổ phần thiết bị giáo dục I 22 594 0
*
*
Hướng dẫn Hội thi đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm THCS 2011-2012 4 779 1
*
SKKN: Một số BP nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn Vật lí ở trường THCS 10 592 8
*
THÔNG TƯ ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 2 1 4
*
Danh mục thết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 54 1 25
*
skkn NGHIÊN cứu đổi mới tự làm đồ DÙNG dạy học và sử DỤNG THIẾT bị dạy học môn SINH học THCS 27 774 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(10.12 KB - 4 trang) - Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho mầm non
Tải bản đầy đủ ngay


Xem thêm: Các Loại Vitamin D3 Cho Trẻ Sơ Sinh Hiện Nay, Top 5 Vitamin D3 Cho Trẻ Sơ Sinh Tốt Nhất 2021

×