Đêm ni ai chuyển em về Đường khuya sao ttránh lấp lánh lung linh Đêm ni ai chuyển em về Mắt em sao chiếu long lanh Đêm nay khi em đi rồi Đường khuya riêng một mình tôi Đêm nay Khi em đi rồi Tôi về đếm bước một mình Điệp khúc:Người yêu ơi vào tình muộn Người yêu thương ơi vào tình bi lụy Trọn tình thương ta sẽ lẫn nhau Hãy quên niềm đau Thời gian ơi xin tạm dừng Thời gian ơi xin tạm dừng Cho đôi người yêu Yêu trong muộn màng Đừng khóc ly tung Đêm mai ai gửi em về Mình em trên htrằn phố vắng tanh Đêm mai ai gửi em về Mắt em lệ ướt lộng lẫy Đêm mai không người nào mang đến Người ơi xin chớ hờn dỗi Đêm nay cô đơn đi về Xin tín đồ hãy ghi nhớ tình tôi


Bạn đang xem: Đêm nay ai đưa em về - đàm vĩnh hưng


Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tả Cô Giáo Hoặc Thầy Giáo Đã Từng Dạy Em Và Để Lại Cho Em Nhiều Tình Cảm Tốt Đẹp

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.