Đôi khi lòng mong yêu anh thật những Mà em tin đó trả lại từng nào Đời em là cả ước ước ao sau này Còn tôi chỉ tay trắng 2 tay Làm sao chung đường tầm thường bước ??? Thôi em đừng đề cập thương hiệu tôi làm cái gi Đời bạn đo đắn hãy tìm quên đi Từ khi em lỡ cất bước ra đi Lòng tôi đau giây phú phân ly Ước mơ còn khát khao gì? ĐK: Ngoài ttách đổ mưa nlỗi mưa trong thâm tâm Mưa rơi ướt trong thâm tâm hồn Tình yêu thương vỗ cánh bay đi Mang về trả lại trăng sao. Yêu nhau chớ khiến cho nhau bi hùng lòng Tình nhỏng chiếc lá rơi rụng bên sông Hỏi em em tất cả biết hay là không Mà sao em để tôi nhớ tôi ước ao Cách phân chia như thế nào chẳng đau lòng...


Bạn đang xem: Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều karaoke


Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tác Dụng Của Dầu Tràm Với Phụ Nữ Mang Thai, Bà Bầu Dùng Dầu Tràm Được Không

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.