- Chọn bài -Bài 164: Một số dạng bài toán đã họcBài 165: Luyện tậpBài 166: Luyện tậpBài 167: Luyện tậpBài 168: Ôn tập về biểu đồBài 169: Luyện tập chungBài 170: Luyện tập chungBài 171: Luyện tập chungBài 172: Luyện tập chungBài 173: Luyện tập chungBài 174: Luyện tập chungBài 175: Tự kiểm tra


Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 170

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 124 VBT Toán 5 Tập 2: Tính :a)

*
*

c)

*

Lời giải:


*
*
*

Bài 2 trang 124 VBT Toán 5 Tập 2:
Tìm x :

a) 0,24 × x = 3

b) x : 3,5 = 2

c) 8,4 : x = 6

d) 0,1 × x =


Xem thêm: Xem Phim Zippo Mù Tạt Và Em Tap 5, Zippo Mù Tạt Và Em

Lời giải:

a) 0,24 × x = 3

x = 3 : 0,24

x = 12,5

b) x : 3,5 = 2

x = 2 × 3,5

x = 7

c) 8,4 : x = 6

x = 8,4 : 6

x = 1,4

d) 0,1 × x =

x = 0,5 : 0,1

x = 5

Bài 3 trang 125 VBT Toán 5 Tập 2: Diện tích đất trồng trọt của một huyện là 7200ha, trong đó có 55% diện tích đất trồng lúa, 30% diện tích đất trồng chè và cây ăn quả, còn lại là đất trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa của huyện đó.

*

Lời giải:

Phần trăm đất trồng lúa, trồng chè và cây ăn quả :


55% + 30% = 85%

Tỉ số phần trăm đất trồng hoa là :

100% – 85% = 15%

Diện tích đất trồng hoa là :

7200 : 100 ⨯ 15 = 1080 (ha)

Đáp số : 1080ha

Bài 4 trang 125 VBT Toán 5 Tập 2: Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% so với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng ?

Lời giải: