Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Quan hệ giữa giun đũa sống trong ruột lợn và lợn thuộc quan hệ

A.

Bạn đang xem: Giun sán sống trong ruột lợn là biểu hiện của mối quan hệ

hợp tác

B. kí sinh

C. cộng sinh

D. hội sinh


*

Đáp án B

Vì giun đũa sử dụng chất dinh dưỡng của ruột lợn, làm suy yếu hoặc gây chết lợn. Nên đây là quan hệ kí sinhCho các mối quan hệ sau:

I. Giun sán kí sinh trong ruột lợn. II. Phong lan bám trên thân cây gỗ lớn.

III. Tầm gửi sống trên cây gỗ lớn. IV. Chim sáo và trâu rừng.

Những mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia là

A. II và III.

B.I và III.

C. I và IV.

D.II và IV.


Một loài giun tròn sống bám trong miệng của loài cá lớn, sử dụng thức ăn dư thừa còn dính vào miệng của loài cá lớn mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản của loài cá lớn. Trong ruột của loài giun tròn cóloàivi khuẩn sinh sống và trong sau khi bám lên cá lớn thì tạo nên các khe hở để 1 loài vi sinh vật khác bám lên và sinh sống nhưng không gây bệnh cho các loài tham gia. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ giữa giun với loài vi sinh vật là quan hệ hội sinh.

II. Mối quan hệ giữa tất cả các loài nói trên đều là quan hệ cộng sinh.

III. Quan hệ giữa vi sinh vật với cá lớn là quan hệ hội sinh.

IV. Nếu loài giun tròn bị tiêu diệt thì loài vi sinh vật sẽ tách ra khỏi cá lớn.

A.3.

B.4.

C. 2.

D. 1.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Một loài giun tròn sống bám trong miệng của loài cá lớn, sử dụng thức ăn dư thừa còn dính vào miệng của loài cá lớn mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản của loài cá lớn. Trong ruột của loài giun tròn có loài vi khuẩn sinh sống và trong sau khi bám lên cá lớn thì tạo nên các khe hở để 1 loài vi sinh vật khác bám lên và sinh sống nhưng không gây bệnh cho các loài tham gia. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ giữa giun với loài vi sinh vật là quan hệ hội sinh.

II. Mối quan hệ giữa tất cả các loài nói trên đều là quan hệ cộng sinh.

III. Quan hệ giữa vi sinh vật với cá lớn là quan hệ hội sinh.

IV. Nếu loài giun tròn bị tiêu diệt thì loài vi sinh vật sẽ tách ra khỏi cá lớn.

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.


Lớp 0 Sinh học
1
0

dưới đây là ví dụ về quan hệ sống chung của các loài trong quần xã sinh vật:

(1) Mối và trùng roi sống trong ruột mối

(2) Người và giun đũa sống trong ruột người.

(3) Phong lan bám trên thân cây thân gỗ.

(4) Vi khuẩn lam và nấm trong địa y.

(5) Vi khuẩn Rhizobium trong nốt sần của cây lạc.

(6) Dây tơ hồng bám trên cây chè tàu.

(7) Cá ép sống bám với cá lớn

(8) Hải quỳ bám trên vỏ ốc của tôm kí cư

Những ví dụ nào thuộc kiểu quan hệ cộng sinh?

A. (1), (4), (5), (8).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (4), (6), (8).

D. (3), (5), (6), (8).


Lớp 0 Sinh học
1
0

Cho các mối quan hệ sinh thái gồm:

1. Quan hệ cộng sinh.

2. Quan hệ ức chế, cảm nhiễm.

3. Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác.

4. Quan hệ hội sinh.

5. Quan hệ kí sinh.

6. Quan hệ hợp tác.

7. Quan hệ bán kí sinh.

8. Quần tụ.

Những quan hệ thuộc quan hệ hỗ trợ khác loài là:

A. 1, 4, 6, 8

B.1, 4, 6

C. 2, 3, 5, 7

D.2, 3, 5, 7, 8


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trùng roi sống trong ruột mối là mối quan hệ cộng sinh.

II. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng bắt ve bét là mối quan hệ hợp tác.

III. Cây nắp ấm bắt côn trùng là mối quan hệ vật ăn thịt con mối.

IV. Dây tơ hồng sống bám trên các cây nhãn là mối quan hệ kí sinh.

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1


Lớp 0 Sinh học
1
0

Trong các mối quan hệ sinh thái giữa các loài cây sau đây, có bao nhiêu mối quan hệkhônggây hại cho các loài tham gia?

I. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.

II. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

III. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

IV. Giun sán sống trong ruột lợn.

A.2.

B.1.

C.3.

D.4.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Trong các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia?

I. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.

II. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

III. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

IV. Giun sán sống trong ruột lợn.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Trong các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ có ít nhất một loài có hại?

I. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.

II. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.

III. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

IV. Giun sán sống trong ruột lợn

A. 1

B. 3

C.

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Minh Vượng Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi Ngoài 60, Nghệ Sĩ Hài Minh Vượng

2

D. 4


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)