Cho em quên cơn mộng ảo xa tít thơ ngây ngày nào Em quên được phút ít vào tay mưa bay dạt dào Ðến muôn thuở sau em không còn ghi nhớ yêu thương với mọi người trong nhà trước tiên Cho em trao một lời cuối hối hận quê nhà tội tình Em xin được khóc đơn độc ôi thân phận mình Thế gian còn ai ? Em xin từ giã thơ nkhiến xuôi theo dòng đời. Hơi men nào cũng chẳng đủ say Thêm đến đầy giấc mộng cay chua Có lưu giữ time lỡ lầm Uống làm sao cho thật say Uống quên tương lai Thế gian thay đổi Quanh ta tất cả ai Ðời còn đưa ra vào tay Mai trên đây Lúc hoa tàn úa xanh biếc phong cha dập vùi Em xin ở xuống có theo con tim ngùi ngùi Giấc mơ nhỏ dại nhoi chuyển em vào cõi thiên thu yêu thương thương đời đời ...


Bạn đang xem: Cho em quên tuổi ngọc


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Là Học Sinh Em Nên Làm Gì Để Tránh Mang Thai Ngoài Ý Muốn, Cần Làm Gì Khi Mang Thai Ngoài Ý Muốn

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.