*

CƠ QUAN(1)-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số:..../QĐ-TTTV

(2)...................... , ngày....mon....năm........

Bạn đang xem: Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định 97

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang thiết bị vi phạm hành chính*

Căn uống cứ đọng khoản 2 Điều 65 Luật cách xử lý phạm luật hành chính;

Căn cứ Biên bản phạm luật hành thiết yếu số:..../BB-VPHC lập ngày..../..../........;

Căn uống cứ Biên bản xác minh diễn biến của vụ việc vi phạm luật hành chủ yếu số....../BB-XM lập ngày..../..../........ (ví như có);

Cnạp năng lượng cđọng Quyết định về việc giao quyền xử pphân tử vi phạm luật hành thiết yếu số....../QĐ-GQXP.. ngày..../..../........ (nếu có),

Tôi: ...........................................................................................................................................................................

Chức vụ(3): ................................................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Tịch thu tang đồ gia dụng phạm luật hành thiết yếu theo biên phiên bản được lập đương nhiên Quyết định này.

1. Lý vì chưng ko ra quyết định xử phạt(4): .................................................................................................................

2. Số tang thứ phạm luật hành bao gồm nêu trên được chuyển đến(5): ............................................................................

................................................................. để xử trí theo cơ chế của pháp luật.

3. Tài liệu kèm theo(6): ..............................................................................................................................................

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày ký kết.

Điều 3.Quyết định này được gửi cho(7).............................................................. nhằm tổ chức triển khai./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(Ký thương hiệu, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ với tên)

_____________

* Mẫu này được sử dụng nhằm trưng thu tang vật vi phạm hành thiết yếu trong ngôi trường phù hợp ko ra đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu cơ chế tại khoản 2 Điều 65 Luật cách xử trí vi phạm luật hành thiết yếu.

(1)Ghi thương hiệu cơ quan của người dân có thẩm quyền ra đưa ra quyết định tịch thâu tang thiết bị vi phạm hành bao gồm. Trường phù hợp người ra đưa ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì đứng tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(2)Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3)Ghi chức danh và cơ quan của tín đồ ra đưa ra quyết định.

(4)Ghi rõ nguyên do ko ra quyết định xử phạt theo các ngôi trường hòa hợp luật pháp tại các điểm a, b, c với d khoản 1 Điều 65 Luật cách xử trí vi phạm luật hành chủ yếu.

(5)Ghi rất đầy đủ thương hiệu, cửa hàng ban ngành, đơn vị chức năng nơi tang đồ vật vi phạm hành bao gồm bị tịch nhận được gửi mang đến.

(6)Ghi rõ các tư liệu có liên quan như: Quyết định lâm thời giữ tang đồ gia dụng, phương tiện phạm luật hành bao gồm, bản thảo, chứng chỉ hành nghề; biên bản trợ thời duy trì tang thiết bị, phương tiện đi lại vi phạm hành bao gồm, bản thảo, chứng từ hành nghề,....

(7)Ghi họ với thương hiệu của cá nhân/tên của tổ chức gồm trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hành Quyết định.


Đây là văn uống bản biểu chủng loại bởi chúng tôi trường đoản cú biên soạn thảo, nếu như Anh/Chị ao ước áp dụng hình thức phấn kích liên lạc với Shop chúng tôi và để được nâng cấp thông tin tài khoản VIPhường. Xin cám ơn.

Xem thêm: Ca Khúc Trong Phim Hướng Dương Ngược Nắng ", Nhạc Phim Hướng Dương Ngược Nắng


Đây là vnạp năng lượng phiên bản biểu chủng loại vày chúng tôi từ biên soạn thảo, ví như Anh/Chị mong muốn thực hiện hình thức phấn kích liên lạc cùng với Shop chúng tôi để được nâng cấp thông tin tài khoản VIPhường. Xin cám ơn.