hầu hết đêm thức trọn nhớ tmùi hương em Nhớ vượt làm thế nào biết ngõ tìmTay white anh nào mơ cùng với mộng Nên tình nhị đứa vẫn không yên ổn.Thức trọn tối nay nhằm lưu giữ thương emAnh nghe tình cảm nhắc nhở yên ả Nhớ từng niềm vui góc nhìn Nhớ lời lắng đọng chăm lo Tóc em thơm giấc ngủ vơi nhân hậu. Biết tiếng này em có lưu giữ anh không?Có nghe tình yêu thức dậy trong tâm Đếm từng màu thời gian mang lại Bóng hình tín đồ bản thân mếm mộ Ôi lưu giữ gì hơn ghi nhớ người yêu. Em ơi! Lòng anh thì vô cùng thực tâm Ước nguyện trọn đời yêu thương emChớ chớ hờn giận em nhé!Em ơi! Đừng bao giờ nói chia phôi Sẽ làm cho tội nghiệp anh lắm! Đã thương thơm nhau chớ phú tình nhau. Thức trọn đêm nay để ghi nhớ tmùi hương emSương rơi giá buốt căm chình ảnh đồ vật im lìm. Ước gì mình chớ ngăn cách Ước gì đơn vị mình chung vách Hai đứa bản thân thức Trắng đêm ni.


Bạn đang xem: Thức trọn đêm nay để nhớ thương em tuấn vũ


Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Ôm Em Thật Chắc Vào Lòng Anh Lần Anh Gãi, Em La Long Trời, Ôm Em Thật Chắc Vào Lòng, Anh Lần, Anh Gãi

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.