LOOKED UP WORDLIST
Page:   1   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]

 • thi công
 • mặt bằng
 • chuyên ngành xây dựn
 • codic
 • construction
 • thép chờ
 • giải phóng mặt bằn
 • trát mạch
 • plaster
 • vữa xây
 • nước thủy cục là gì
 • turn
 • foot-print
 • tỉnh lộ
 • lộ giới, chỉ giới xây dựng
 • nghiệm thu
 • appenditure
 • reinforcement
 • cốt thép
 • móng
 • base
 • concrete
 • tầng lửng
 • lô gia
 • xà gồ
 • support
 • cọc khoan nhồi
 • site
 • grade
 • đà kiềng
 • plate
 • hồ sơ hoàn công
 • section
 • [đai kẹp, vòng giữ] ống thoát nước mưa
 • masonry
 • kết cấu
 • vón cục [sự vón cục]
 • footprint
 • hạng mục
 • bật sắt d10
 • chống thấm
 • bar
 • cát mịn ml=0,7-1,4
 • reference beam
 • dự toán
 • drainage
 • shear
 • bolt
 • hố móng
 • bê tông
 • beam
 • công trình
 • bê tông cốt thép dự ứng lực trong
 • đá hộc
 • hạng mục công trình
 • slab
 • overall
 • ván khuôn
 • feature
 • tấm đan
 • baluster
 • tắc kê sắt
 • hộp gen kỹ thuật
 • cao độ
 • biên bản bàn giao mặt bằng thi công
 • đinh đỉa
 • bảng tra cường độ thép
 • dầm
 • khối lượng riêng 1m2 của tôn tấm dày 0,5mm
 • rebar
 • foundation
 • aggregate
 • refused
 • bearing
 • trong xay dung tường thu hồi là gì
 • lý trình
 • excavation
 • elevation
 • tường thu hồi
 • hố ga
 • trial mix
 • bật sắt d1
 • bó vỉa
 • cote cao độ
 • joint
 • mặt cắt
 • khối lượng
 • bê tông cốt thép
 • giằng
 • stress
 • tiastrical
 • pile
 • đá dăm
 • structure
 • cọc
 • san lấp
 • tension
 • cấp phối
 • level


 • Links
  Sàn giao dịch Bất động sản WINVEST

  Bán chung cư Euroland TSQ Hà Đông

  Mua & Bán Bất động sản

  Thuê Bất động sản

  Thông tin dự án Bất động sản  Change language
  VietnameseEnglish


  CODICT on your website


  Site Statistics
  Terms: 121255

  Top lookup
  thi công bê tông mặt bằng beam chuyên ngành xây dựn công trình codic bê tông cốt thép dự ứng lực trong construction đá hộc thép chờ hạng mục công trình giải phóng mặt bằn slab trát mạch overall plaster ván khuôn vữa xây feature


  Advertise