DANH SÁCH TỪ ĐÃ TÌM KIẾM
Page:   1   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]

 • thi công
 • mặt bằng
 • công trình
 • chuyên ngành xây dựn
 • construction
 • thép chờ
 • trát mạch
 • giải phóng mặt bằn
 • plaster
 • vữa xây
 • nước thủy cục là gì
 • baluster
 • tấm đan
 • cao độ
 • biên bản bàn giao mặt bằng thi công
 • hộp gen kỹ thuật
 • đinh đỉa
 • reinforcement
 • bảng tra cường độ thép
 • móng
 • base
 • rebar
 • tầng lửng
 • lô gia
 • bearing
 • trong xay dung tường thu hồi là gì
 • lý trình
 • excavation
 • tường thu hồi
 • hố ga
 • plate
 • bó vỉa
 • masonry
 • [đai kẹp, vòng giữ] ống thoát nước mưa
 • kết cấu
 • footprint
 • cote cao độ
 • vón cục [sự vón cục]
 • hồ sơ hoàn công
 • stress
 • bật sắt d10
 • pile
 • đá dăm
 • structure
 • dự toán
 • san lấp
 • shear
 • cấp phối
 • level
 • bê tông
 • beam
 • codic
 • bê tông cốt thép dự ứng lực trong
 • đá hộc
 • slab
 • hạng mục công trình
 • overall
 • ván khuôn
 • feature
 • turn
 • foot-print
 • tắc kê sắt
 • nghiệm thu
 • lộ giới, chỉ giới xây dựng
 • tỉnh lộ
 • appenditure
 • cốt thép
 • dầm
 • khối lượng riêng 1m2 của tôn tấm dày 0,5mm
 • concrete
 • foundation
 • refused
 • aggregate
 • xà gồ
 • support
 • cọc khoan nhồi
 • site
 • elevation
 • grade
 • đà kiềng
 • section
 • bật sắt d1
 • joint
 • mặt cắt
 • trial mix
 • khối lượng
 • bê tông cốt thép
 • giằng
 • hạng mục
 • bar
 • tiastrical
 • chống thấm
 • reference beam
 • cát mịn ml=0,7-1,4
 • cọc
 • drainage
 • tension
 • hố móng
 • vữa


 • Liên kết
  Sàn giao dịch Bất động sản WINVEST

  Bán chung cư Euroland TSQ Hà Đông

  Mua & Bán Bất động sản

  Thuê Bất động sản

  Thông tin dự án Bất động sản  Thay đổi ngôn ngữ
  VietnameseEnglish


  Nhúng từ điển CODICT


  Thống kê
  Số lượng từ: 121255

  Các từ được tra nhiều nhất
  thi công bê tông mặt bằng beam công trình codic chuyên ngành xây dựn bê tông cốt thép dự ứng lực trong construction đá hộc thép chờ slab trát mạch hạng mục công trình giải phóng mặt bằn overall plaster ván khuôn vữa xây feature


  Quảng cáo